A4: Dan­ske vær­dier i skat­tely slår rekord — Poli​ti​ken​.dk

skat_beskåret

275 mil­li­ar­der kro­ner skju­ler sig i uden­land­ske skat­tely, viser opgørelse.

Trods et fæl­les mål fra både den nuvæ­rende og for­rige rege­ring om at bekæmpe skat­tely og skat­te­flugt fra Dan­mark, slår den sam­lede dan­ske for­mue i skat­tely rekord i 2013. Sum­men af dan­ske vær­dier huset af ekso­ti­ske små­sta­ter er, ifølge Uge­bre­vet A4, ste­get støt op til hele 275 mil­li­ar­der kro­ner i løbet af de otte år, hvor Natio­nal­ban­ken har opgjort pen­ge­strøm­men til skattelyene.

via A4: Dan­ske vær­dier i skat­tely slår rekord — Poli​ti​ken​.dk.

Add Comment RegisterSkriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Menneske eller robot? *