Sta­ti­stik: BNI pr. ind­byg­ger — Atlas metoden

BNI per ind­byg­ger et mål af per-​​capita natio­na­lind­kom­sten, som ofte anven­des ved sam­men­lig­ning af for­skel­lige lan­des vel­stand. Den bereg­nes på grund­lag af Brut­to­na­tio­na­lind­kom­sten, et af de begre­ber, som ind­går i nationalregnskabsligningen.

Atlas meto­den er en mere præ­cis måde at omregne valutaer til en fæl­les reference-​​valuta (USD) end den tra­di­tio­nelle simple vekselkurs-​​omregning og giver der­for et bedre sam­men­lig­nings­grund­lag

Add Comment RegisterSkriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Menneske eller robot? *