Fol­ke­tings­par­ti­er­nes prin­cip­pro­gram­mer som ordskyer

Alle partiers principprogrammer

Alle par­ti­ers principprogrammer

Varm luft som ord­s­kyer’ fri­stes man til at und­lade nævne at man da aldrig kunne finde på at skrive om så alvor­ligt ned­fæl­dede ord som par­ti­er­nes prin­cip­pro­gram­mer, men bort­set fra denne næs­vis­hed så er fol­ke­tings­par­ti­er­nes prin­cip­pro­gram­mer her smukt repræ­sen­te­ret som skyer af ord. At det over­ho­ve­det lader sig gøre at lave så visuel en poe­tisk gestalt af prin­cip­pro­gram­merne, skyl­der her­væ­rende skri­bent stor tak til den forun­der­lige web­tje­ne­ste wordle​.net for. Med disse to hæn­der, en mus, seriøs brug af CTRL+C og en umen­ne­ske­lig stæ­dig­hed der af og til kam­mede over i næsten stæ­dig umen­ne­ske­lig­hed har der alte reda­ct­eur frem­bragt disse til-​​skikkelse-​​vakte principprogrammer..

Soci­al­de­mo­kra­terne

Radi­kale Venstre

Soci­a­li­stisk Folkeparti

Ven­stre

Dansk Fol­ke­parti

Libe­ral Alliance

Kon­ser­va­tivt Folkeparti

Enheds­li­sten

Add Comment RegisterSkriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Menneske eller robot? *