Den dovne arbejds­løse … et fabeldyr

Her er det endegyldige bevis: Den dovne arbejdsløse eksisterer!

Her er det ende­gyl­dige bevis: Den dovne arbejds­løse eksisterer!

I arbejds­løs­heds­de­bat­ten foku­se­res ofte på den enkelte ledi­ges moti­va­tion. Med Carina-”sagen”, ”Dovne” Robert, Asger Aamund og de lang­tids­le­dige, og senest en ny bølge af urig­tige oplys­nin­ger fra arbejds­gi­ver­side om hvor svært det er at finde arbejds­vil­lige dan­skere, ska­bes et gene­ra­li­se­ret medi­e­bil­lede af arbejds­løse, som ikke har lyst eller vilje til at finde et arbejde. Myten om den “dovne arbejds­løse” hol­des i live, og flere lands­dæk­kende medier kol­por­te­rer denne myte uden et kri­tisk blik på de reelle tal..

Artik­len er flyt­tet til: Ugh​.Uhdan​mark​.dk

Add Comment RegisterSkriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Menneske eller robot? *