Pen­gene? De kom­mer som sendt fra him­len | Information

Med afsæt i A’s ene mil­lion står der altså nu sam­men­lagt 1.000.000 + 810.000 + 656.100, dvs. næsten 2,5 mio. kr., på de tre kun­ders bankbøger.

»Dette er pen­ge­mul­ti­pli­ka­to­ren,« siger Helge Peder­sen. En gan­ske enkel for­mel, der for­tæl­ler, hvor­le­des pen­ge­mæng­den vok­ser via udlånsaktiviteterne

via Pen­gene? De kom­mer som sendt fra him­len | Infor­ma­tion.

Add Comment RegisterSkriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Menneske eller robot? *