Tag Archive for Privatisering

DONG-​​aktier til Gold­man Sachs

dong_energy

I udsen­del­sen “Det Røde Felt” 9. dec. 2013 på Radio 24 /​​ 7 invi­te­rede stu­di­e­vært Lars Trier Mogen­sen tre gæster ind og dis­ku­tere sta­tens salg af DONG-​​​​aktier til inve­ste­rings­ban­ken Gold­man Sachs. De invi­te­rede er: Klaus Riskjær Peter­sen, erhvervs­mand Mogens Rüdi­ger, pro­fes­sor. Har…

Cata­stroika — pri­va­ti­se­rin­gen af Grækenland

INFOWAR PRODUCTIONS præ­sen­te­rer
Cata­stroika

En doku­men­tar om pri­va­ti­se­rin­ger i Græken­land. Gen­nem for­tæl­lin­gen om andre pri­va­ti­se­rin­ger i Europa, her­un­der cata­stroi­kaen i Rusland bely­ses den Græ­ske rege­rings pri­va­ti­serxin­ger af natio­nale vær­dier. En pri­va­ti­se­ring der begrun­des med “nød­ven­dig­hed”, men som sna­rere synes at tjene mul­ti­na­tio­nale interesser.