Tag Archive for løn

Her er de stør­ste gyldne hånd­tryk | Nyhe­der | DR

Den fyrede Dan­ske Bank-​​topchef Eivind Kol­ding kan tage 18 måne­ders løn og der­med omkring 23 mil­li­o­ner kro­ner med sig, efter at han man­dag er ble­vet afskediget.

Og han er ikke den ene­ste dan­ske erhvervs­le­der, der har fået et mil­li­onbe­løb efter en fratrædelse.

via Her er de stør­ste gyldne hånd­tryk | Nyhe­der | DR.

De dan­ske løn­nin­ger er langt nok nede nu | EPN​.DK

De dan­ske løn­nin­ger er fal­det så meget, at de nu har nået et kon­kur­ren­ce­dyg­tigt niveau, kon­klu­de­rer flere eksperter.

Det dan­ske løn­ni­veau er kom­met så langt ned, at det har fun­det en balance. Efter flere år med fyrings­run­der hver og hver anden dag og løn­pres nedad ved hver ene­ste for­hand­ling kan løn­mod­ta­gerne ånde let­tet op.

via De dan­ske løn­nin­ger er langt nok nede nu — Arbejds­mar­ked — Sam­fund.

Så mange mil­li­o­ner fik bank­bos­serne — TV 2 Finans

I en ideel ver­den, og hvis de havde en grad af anstæn­dig­hed, havde de selv­føl­ge­lig afstået fra at tage imod pen­gene, siger Char­lotte Lind­holm, direk­tør i Dansk Aktio­nær­for­e­ning, til Ekstra Bladet.

Se listen over de gyldne hånd­tryk, som bank­bos­serne har fået siden 2008.

via Så mange mil­li­o­ner fik bank­bos­serne — TV 2 Finans.