Tag Archive for Liberalisme

Der er brug for, at flere siger højt, at Milton Fri­ed­man tog fejl | Information

Milton Fri­ed­man havde ret i sin tro på mar­ke­dets evne til at skabe vel­stand. Men han fej­l­ede afgø­rende i sin ekstreme tro på, at mar­ke­det ikke skal sty­res. Hans berømte bog ’Det frie valg’ genud­gi­ves i anled­ning af nobel­pri­s­ø­ko­no­mens 100-​​årsdag

via Der er brug for, at flere siger højt, at Milton Fri­ed­man tog fejl | Infor­ma­tion.

Libe­ra­lis­mens kujonstatus

I dansk poli­tik pres­ser Libe­ral Alli­ance dis­kur­sen ud i en vin­kel, hvor den per­son­lige fri­hed går forud for det soci­ale samvirke. Et emne der skin­ner sær­ligt igen­nem i deres par­ti­pro­gram. Den enkel­tes fri­hed står abso­lut højest. Men er det sandt at fri­he­den står højere end samvir­ket og det sociale?

via Libe­ra­lis­mens kujon­sta­tus.