Tag Archive for konkurrenceevne

Dan­ske virk­som­he­der flyt­ter pro­duk­tio­nen hjem igen | DR

Endelig kan de atter vende hjem til Danmark

Ende­lig kan de atter vende hjem til Danmark

Mange dan­ske virk­som­he­der for­try­der, når de har out­sour­cet pro­duk­tio­nen til uden­land­ske under­le­ve­ran­dø­rer. Hver femte ven­der hjem igen, viser ny under­sø­gelse.
23. Maj 2013 kl. 18:41Hver femte virk­som­hed, der har out­sour­cet pro­duk­tion til uden­land­ske under­le­ve­ran­dø­rer, har truk­ket arbejds­plad­serne hjem igen, inden der er gået fem år. Det viser en ny omfat­tende kortlægning.

via Dan­ske virk­som­he­der flyt­ter pro­duk­tio­nen hjem igen | Nyhe­der | DR.