Tag Archive for handelsbalance

AE: 2012 er tredje år i træk med impo­ne­rende over­skud på betalingsbalancen

AE eva­lu­e­rer Dan­marks beta­lings­ba­lance
Det går fint med at sælge Dan­marks varer i udlandet.

2012 er tredje rekordår i træk med en beta­lings­ba­lance på lige under 100 mia. kr.

De høje tal skyl­des ikke, som ellers ofte hørt, at vi eks­por­te­rer Nord­s­øo­lie — i 2012 udgjorde fortje­ne­sten på ener­gi­eks­port kun 8 mia. kr, dvs. kun ca. 8%.