Tag Archive for betalingsbalance

Dan­marks for­mue i udlan­det svul­mer op — Øko­nomi | www​.busi​ness​.dk

Dan­mark hober penge sam­men i udlan­det på en måde, som aldrig før er set i histo­rien. Alene i de før­ste tre måne­der i år er Dan­marks uden­land­ske for­mue ste­get med hele 57 mil­li­ar­der kr., så den nu er oppe på vold­somme 658 mil­li­ar­der kr., viser nye tal fra Dan­marks Nationalbank.

via Dan­marks for­mue i udlan­det svul­mer op — Øko­nomi | www​.busi​ness​.dk.

AE: 2012 er tredje år i træk med impo­ne­rende over­skud på betalingsbalancen

AE eva­lu­e­rer Dan­marks beta­lings­ba­lance
Det går fint med at sælge Dan­marks varer i udlandet.

2012 er tredje rekordår i træk med en beta­lings­ba­lance på lige under 100 mia. kr.

De høje tal skyl­des ikke, som ellers ofte hørt, at vi eks­por­te­rer Nord­s­øo­lie — i 2012 udgjorde fortje­ne­sten på ener­gi­eks­port kun 8 mia. kr, dvs. kun ca. 8%.