Tag Archive for Banker

Betalings-​​kort blev tre gange dyrere

debetkortto

Til­sy­ne­la­dende gæl­der fæno­me­net stor­drifts­for­dele ikke i finans­sek­to­ren. Ban­ker­nes fæl­les beta­lings­o­pe­ra­tør Nets har i hvert fald tredoblet pri­serne på at bruge et debet­kort som MasterCard eller Visa Electron i en butik, selv om dan­skerne sid­ste år købte varer for 26,4 mia. kr. med kor­tene – en stig­ning på 238 pct. på tre år.

via Betalings-​​kort blev tre gange dyrere.