Politik

Sult ryk­ker dit poli­ti­ske stå­sted | Viden​skab​.dk

Hvis vi er sultne, når vi bli­ver spurgt om vores hold­ning til vel­færd, så er vi mere til­bø­je­lige til at støtte en social vel­færds­po­li­tik, viser ny dansk forsk­ning. Det er en bio­lo­gisk impuls, som sik­rer overlevelse.

via Sult ryk­ker dit poli­ti­ske stå­sted | Viden​skab​.dk.