Grundlæggende økonomi

Grundbegreber og teknikker i Makroøkonomi

Pie Charts Are The Worst — Busi­ness Insider

numbers with pie options

The pie chart is easily the worst way to con­vey infor­ma­tion ever deve­l­oped in the history of data visualization.

Sure, there are other more cum­ber­some ways to arti­cu­late data. But none have the cre­di­bi­lity nor the widespread use that the pie chart has.

via Pie Charts Are The Worst — Busi­ness Insi­der.

Baby-​​Sitting the Eco­nomy | Slate

The Capi­tol Hill co-​​op adop­ted one fairly natu­ral solu­tion. It issued scrip—pieces of paper equi­va­lent to one hour of baby-​​sitting time. Baby sit­ters would receive the appro­p­ri­ate num­ber of coupons directly from the baby sit­tees. This made the system self-​​enforcing: Over time, each couple would auto­ma­ti­cally do as much baby-​​sitting as it recei­ved in return. As long as the people were reliable—and these young pro­fes­sio­nals certainly were—what could go wrong?

via Baby-​​Sitting the Eco­nomy — Slate Maga­zine.

Øko­no­mi­ske Model­ler I

Dette er ikke en pølsevogn

En kort gen­nem­gang af model-​​begrebet som det anven­des i øko­nomi. Model­ler kan være rig­tigt gode til at give en helt spe­ci­fik infor­ma­tion, men det kan være pro­ble­ma­tisk at man ofte anven­der dem som “viden­ska­be­ligt” grund­lag for påstande som de rent fak­tisk ingen dæk­ning giver for.

Makroø­ko­nomi – Mikroøkonomi

Økonomiske modeller

Hvad er for­skel­len på Makroø­ko­nomi og Mikroø­ko­nomi? Hvor­for er Makroø­ko­nomi cir­ku­lær og Mikroø­ko­nomi tovejs? Hvor­for er det noget slud­der når poli­ti­ke­rer bru­gere bil­le­der fra hus­hold­nin­gen når de omta­ler stats­bud­get­tet? Alt dette og fak­tisk ikke ret meget mere får du hvis du læser denne artikel …