Monthly Archives: december 2013

Mette Fre­de­rik­sen om Kontanthjælpsreformen.

Deadline-​​​​studiet, Mar­tin og Mette sid­der over­for hin­an­den. I bag­grun­den et stort skilt med tal­let ‘5.753 kr’ Kontanthjælps-​​​​reform Mar­tin Kras­nik: ▸Vel­kom­men til dig, beskæf­ti­gel­ses­mi­ni­ster Mette Fre­de­rik­sen. Lad mig først stille dig et kon­kret spørgs­mål: 5.753 kr om måne­den, kan man leve for det?…

DONG-​​aktier til Gold­man Sachs

dong_energy

I udsen­del­sen “Det Røde Felt” 9. dec. 2013 på Radio 24 /​​ 7 invi­te­rede stu­di­e­vært Lars Trier Mogen­sen tre gæster ind og dis­ku­tere sta­tens salg af DONG-​​​​aktier til inve­ste­rings­ban­ken Gold­man Sachs. De invi­te­rede er: Klaus Riskjær Peter­sen, erhvervs­mand Mogens Rüdi­ger, pro­fes­sor. Har…