Monthly Archives: november 2012

På Island red­der man bor­gere, ikke banker …

Krisetestede islandske heste

Artik­len er skre­vet på tysk af Jens Ber­ger, og over­sat af mig ori­gi­na­len kan læses her: http://​www​.taz​.de/​D​e​b​a​t​t​e​-​F​i​n​a​n​z​k​r​i​s​e​/​!​1​0​1​1​98/ Som en anden væl­tet kana­ri­e­fugl i en nygra­vet tun­nel i det finan­si­elle systems guld­mine, burde Island, kri­sens før­ste offer, have tjen som en advar­sel. Et…