Monthly Archives: december 2010

Vir­ke­lig­he­den ind­hen­ter Fogh | Information

Han for­vand­lede en høj­konjunk­tur til en kri­seø­ko­nomi, han smadrede sit poli­ti­ske parti og gjorde det far­li­gere at være dan­sker i ver­den. Det står nu klart, at Anders Fogh Ras­mus­sen ikke var en stor statsminister

via Vir­ke­lig­he­den ind­hen­ter Fogh | Infor­ma­tion.